Er zijn verschillende manieren om lekkages te detecteren. Het eerste wat de loodgieter doet wanneer u deze in het geval van een lekkage hebt ingeschakeld, is het detecteren van het lek. Bij een kleine lekkage is de traceergas techniek een goede methode om een lekkage op te sporen. Lees verder over wat de traceergas techniek precies inhoudt en hoe het werkt.

De traceergas techniek

Een lekkage kan voor veel schade zorgen. Als er veel wateroverlast is bij een lekkage, is het vaak vrij makkelijk om het beginpunt van de lekkage te vinden. Grote én kleine lekkages kunnen allebei voor veel overlast zorgen, maar het is vaak moeilijker om deze te vinden als de lekkage klein is. Het is in dat geval moeilijk om gelijk al de schade te zien, dit komt dan vaak later pas. De traceergas techniek is een uitstekende methode om een kleine lekkage op te sporen. Er wordt bij deze techniek met een mengsel van waterstofgas en stikstofgas de leiding gevuld. Hierna kan de lekdetectie specialist via een sensor precies vaststellen waar de lekkage zich bevindt.

Wanneer wordt deze techniek gebruikt?

De lekdetectie specialist past de traceergas techniek in om leidingen te controleren op lekkages. De kleinste lekkages worden ontdekt door de specifieke werking van deze techniek. Zo kunnen reparaties op tijd worden uitgevoerd en kunnen lekkages in particuliere huizen makkelijk gevonden worden. De techniek is ideaal voor het opsporen van lekkages in:

  • Verwarmingsbuizen en installaties
  • Waterleidingen
  • Rioleringen
  • Vloerverwarming

Hoe werkt de traceergas techniek?

  1. Eerst worden alle leidingen geleegd voordat een lekdetectie specialist de traceergas techniek gebruikt.
  2. Het water wordt uit de leidingen gepompt, zodat deze vervolgens met gas gevuld kunnen worden. Zijn de leidingen leeg? Dan wordt daarna onder hoge druk het traceergas in de leidingen geperst.
  3. Het waterstofgas dat in het gas zit is erg vluchtig. Het weet zich een weg te vinden door de meest kleine gaten en kieren. Nadat dit is gedaan wordt de omgeving van de leidingen bekeken door een sensor die het traceergas oppikt.
  4. Na deze stappen weet de lekdetectie specialist precies waar het lek zich bevindt.