Op het moment dat je bezig bent met het bouwen of renoveren of verbouwen van een huis spreekt het voor zich dat je af te rekenen zal krijgen met een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan kosten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je elke overbodige kost zoveel mogelijk zal willen vermijden. Een constructieberekening laten uitvoeren is echter iets waar je vaak niet omheen kan. Dit geldt niet in het minst voor bijvoorbeeld een constructieberekening fundering. Op het ogenblik dat er aanpassingen gebeuren aan de fundering van een pand dient er daarvoor altijd een constructieberekening te worden uitgevoerd. Wil je hier meer over te weten komen? Dan is het zeker de moeite waard om even verder te blijven lezen de onderstaande informatie door te nemen.

Wat maakt de fundering van een woning zo belangrijk?

De fundering vormt in de praktijk letterlijk de basis van het pand en diens constructie. Op het ogenblik dat er sprake zou zijn van een probleem met de fundering betekent dit dan ook dat de volledige stabiliteit van de woning in het gedrang komt. Omwille van deze reden is het zeer belangrijk om te controleren hoeveel belasting er op de fundering kan komen te staan. Is er sprake van een te grote belasting voor de fundering in kwestie? Dan zou dat zomaar kunnen zorgen voor menig aantal vervelende vaststellingen. Niet alleen kunnen er op deze manier scheuren ontstaan, in het meest extreme geval zou er zelfs zomaar sprake kunnen zijn van instortingsgevaar. 

Wat mag je verwachten van een constructieberekening fundering?

Zoals de hierboven terug te vinden informatie reeds duidelijk heeft gemaakt is het in de praktijk altijd ontzettend belangrijk om te zorgen voor een echt solide, passende fundering voor jouw woning. Het is echter in de praktijk standaard veelal niet duidelijk aan welke eisen deze fundering dient te voldoen. Dat kan eigenlijk ook alleen maar worden achterhaald  door het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering. Deze berekening kan zeer precies bepalen welke fundering er is vereist zodat je na het finaliseren van de bouw of verbouwing niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Hoe het ook zij, het laten uitvoeren van zo’n berekening is geen vrije keuze waarover je beschikt. Je moet er dan ook altijd rekening mee houden dat deze verplicht uit te voeren is. 

Hoeveel bedragen de kosten voor een dergelijke berekening ongeveer?

De kosten die je moet betalen voor het laten uitvoeren van een constructieberekening kunnen in de praktijk behoorlijk sterk verschillen. De kosten zijn immers afhankelijk van de omvang van het project. Is er enkel en alleen sprake van een constructieberekening fundering of dienen er ook nog andere berekeningen te worden uitgevoerd? Bij het bouwen van een nieuwe woning is het zo dat er een complete constructieberekening dient te worden uitgevoerd. De kosten lopen in die situatie uiteraard een behoorlijk stuk hoger op. Hou er bovendien rekening mee dat ook de keuze van de constructeur een niet onbelangrijke rol zal spelen bij de uiteindelijke kostprijs die je zal moeten betalen. Even een vergelijking uitvoeren kan op dat vlak dan ook helemaal geen kwaad, integendeel.