Energietransitie is een begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa. Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit organische materialen van planten en dieren die in de bodem terecht zijn gekomen. Denk maar aan aardolie, steenkool enzovoort. Er zijn enorme voorraden hiervan in de bodem, maar ze zijn niet oneindig. Ook kost het veel geld om deze brandstoffen te winnen. Bij het gebruiken van fossiele brandstoffen komen er ook giftige gassen vrij. Denk maar aan uitlaatpijpen van auto’s of de kerncentrales. Dit zorgt verder voor de opwarming van de aarde.

De overgang naar duurzame energie

Het doel van de energietransitie is om een energiebron te gaan gebruiken waarbij er minder CO2 wordt uitgestoten. Je vraagt je misschien af hoe men dat zal toepassen. Kijk maar op https://www.bredenoord.com/nl/kennis/. Enkele vormen van duurzame energie zijn zonne-energie of windmolens. Duurzame energie wordt dus verkregen uit de natuur. De techniek rondom hernieuwbare energie ontwikkelt zich in hoog tempo. Zonnepanelen zijn tegenwoordig robuuster, compacter en geavanceerder dat ze op bijna iedere plek met zon te installeren zijn. Ook zijn er nu volledig mobiele zonsystemen, zoals de mobile solar plant. Maar ook deze machines hebben onderhoud nodig, zodat je afval en daarmee weer vervuiling kunt voorkomen. De zonnepanelen kunnen dus gekoppeld worden aan aggregaten. Aggregaten zijn generatoren die worden gebruikt in een omgeving waar geen netstroom aanwezig is. Doormiddel van een motor wekt een aggregaat elektriciteit op. Ook energieopslag valt onder duurzame energie. De energie die je opslaat kun je dus gebruiken op plekken waar er geen elektriciteit is of waar er geen geluidsoverlast mag zijn.