Meer informatie

Energietransitie is een begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa. Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit organische materialen van planten en dieren die in de bodem terecht zijn gekomen. Denk maar aan aardolie, steenkool enzovoort. Er zijn enorme voorraden