De klimaatkast is een type wijnkast die zich weet te onderscheiden ten opzichte van de traditionele wijnkoelkasten. Voor deze laatste geldt in de praktijk doorgaans dat je slechts over de mogelijkheid beschikt om één bepaalde temperatuur in te stellen voor de volledige kast. Wanneer er sprake is van wijnkasten is dat enigszins anders. Voor deze exemplaren geldt dan ook in de praktijk dat ze het mogelijk maken om verschillende temperaturen in te stellen voor diverse zones waar de kast uit bestaat. Voor heel veel liefhebbers geldt dan ook dat hun voorkeur hiernaar uitgaat. Speel jij ook met het idee om een dergelijke kast te kopen voor jouw wijncollectie? Dan dien je zeker even de informatie verder door te nemen die je hieronder terug kan vinden. 

Wat is een klimaatkast eigenlijk precies? 

Zoals in de inleiding al aangehaald is het zo dat we een duidelijk onderscheid dienen te maken tussen enerzijds een klimaatkast en anderzijds een gewone wijn(koel)kast. Voor een behoorlijke groep mensen geldt dat ze het vermoeden hebben dat beide type kasten hetzelfde zijn. Dat is dus niet correct, integendeel. Voor een klimaatkast geldt in de praktijk dan ook dat ze het mogelijk maakt om per zone een bepaalde temperatuur in te stellen. Dat is niet zo bij een standaard wijn(koel)kast. Voor deze laatste geldt dan ook dat er slechts één bepaalde temperatuur voor de volledige kast kan worden ingesteld. Dat is uiteraard een belangrijk verschil. Dit niet in het minst wanneer je bijvoorbeeld in één enkele kast zowel witte wijn als rode wijn als rosé wijn wenst op te bergen. 

Over welk type deur moet de klimaatkast beschikken?

Zowel voor wijnkasten als voor klimaatkasten geldt dat ze voorzien kunnen zijn van twee verschillende soorten deuren. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen deze opties:

  1. Een volledig dichte deur die over een optimale isolerende werking beschikt;
  2. Een glazen deur waardoor de inhoud van de kast duidelijk is; 

Aan beide type deuren zijn voor- en nadelen verbonden. Kies je voor een klimaatkast welke beschikt over een dichte deur? Dan zal deze doorgaans veel beter weten te isoleren waardoor je op dit vlak niet met vervelende nadelen geconfronteerd zal worden. Ben je echter op zoek naar een absoluut design exemplaar? Dan zal je wellicht graag hebben dat ze een glazen deur heeft. 

Let op de verschillen in capaciteiten

Naast bovenstaande aandachtspunten is het bij het kopen van een klimaatkast eveneens zo dat je graag de nodige aandacht zal willen besteden aan de capaciteit waarover ze dient te beschikken. Wat dit betreft zal je kunnen concluderen dat er behoorlijk wat verschillende opties tot de mogelijkheden behoren. Hoe groter de capaciteit is, des te hoger uiteraard ook de kosten zullen komen te liggen. Controleer bovendien ook zeker altijd even grondig of de klimaatkast van je keuze met de gekozen capaciteit kan staan waar je ze wenst te plaatsen of niet. In het bijzonder wanneer er sprake is van een wijnklimaatkast met een zeer grote capaciteit kan het formaat immers erg stevig uitvallen.