Op welke momenten is het slim om de schoorsteenveger in te schakelen? Natuurlijk is dit in de eerste plaats een specialist die de schoorsteen van boven tot onder schoon kan krijgen. Daar moet heel gericht voor gewerkt worden en er mag eigenlijk niets worden overgeslagen. Daarom is het juist ook zo belangrijk om een schoorsteenveger hiervoor in te schakelen. Die heeft hier de kennis en de middelen voor. Om op die manier te zorgen dat de schoorsteen altijd goed bruikbaar blijft. De kans op bijvoorbeeld schoorsteenbranden wordt daarmee zo klein als mogelijk gemaakt. Dit is echter niet het enige wat de specialist doet.

Vogelnesten en ander vuil

De schoorsteenveger is in de eerste plaats de persoon die ervoor zorgt dat het roet en de aanslag in de schoorsteen wordt schoongemaakt. Dit is natuurlijk ook de belangrijkste factor. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook naar andere vormen van vuil gekeken moet worden. Zo kunnen er zaken in de schoorsteen waaien bij slecht weer. Ook is het zo dat vogels zich hier graag in nestelen. Dit betekent dus dat ook het opruimen van de vogelnestjes een taak van de veger kan zijn. Die kan zorgen dat dit op een veilige en goede manier gebeurt. Om zo zeker te zijn van de veiligheid.

Is de schoorsteen in orde?

De schoorsteen moet niet alleen schoon zijn. Het is ook belangrijk dat deze in de beste staat is. Daarom is het ook zaak om te bekijken of alles nog wel goed vast zit en goed op elkaar aansluit. Op die manier is er namelijk veilig gebruik te maken van de schoorsteen. Dit is minstens zo belangrijk als het goed schoonmaken ervan. De specialist heeft de kennis en de middelen om dit te doen. Wanneer er dan eventueel iets niet zou kloppen, dan is daar ook iets aan te doen. Dit geeft natuurlijk u als bewoner ook gewoon een gerust gevoel. Daar is de schoorsteenveger ook van belang voor.