Als er gewerkt wordt op een schuin dak, is veiligheid natuurlijk van groot belang. Maar hoe kun je veilig werken op een schuin dak? En welke regels zijn hieraan verbonden? In dit artikel gaan we je daar meer over vertellen. Zodat, als je onderhoud moet plegen aan een dak, je veilig het dak op kunt gaan.

Valbeveiliging

In het arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen, dat wanneer iemand op hoogte werkt, deze persoon veilig moet kunnen werken. Hierbij moet de kans op valgevaar voorkomen worden. Er is dus regelgeving en wetgeving die verplicht dat iemand die op een (schuin) dak werkt, veilig moet kunnen werken. En dat is natuurlijk maar goed ook. Hiervoor is valbeveiliging in het leven geroepen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een valbeveiligingssysteem. 

Valbeveiligingssysteem

Een valbeveiligingssysteem is, zoals de naam als zegt, om te voorkomen dat iemand valt. Daarbij is het doel van het systeem om ervoor te zorgen dat iemand zijn of haar handen vrij heeft om aan het werk te kunnen. Het werken met een valbeveiligingssysteem moet je leren en je moet er dus ook voor getraind worden. Het gaat dan niet alleen om het werken met het systeem, maar ook op bevestigen van het systeem. Op die manier kun je veilig werken op hoogte.

Kies voor permanente dakbeveiliging
Er zijn daken die meerdere malen per jaar onderhoud vergen. Je kunt er dan voor kiezen om iedere keer het systeem op te tuigen, maar beter (en voordeliger) is dan om te kiezen voor permanente dakbeveiliging. Als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt, een dakkapel of veel groen op je dak is permanent dakbeveiliging de oplossing. Zorg dat je veilig het dak op gaat en kies voor een goed systeem, zodat je niet alleen veilig maar ook nog eens efficiënt kunt werken.