zadeldak

Steeds meer woningen lijken er verduurzamen. Een prachtige ontwikkeling, maar niet voldoende om het klimaatprobleem te verhelpen. Om dit doel te bereiken, is het van belang om ook bedrijven te verduurzamen. Maar hoe doe je dat? Hoe verduurzaam je een bedrijf en het betreffende productieproces?

Er zijn diverse manieren om een bedrijf te verduurzamen. Hiervoor hoef je niet altijd de nieuwste apparatuur aan te schaffen. Ook kleine aanpassingen zijn van belang om een sprong vooruit te maken. In dit artikel stellen wij een vervallen boerderij centraal. Hoe maken we de vervallen boerderij een duurzame boerderij?

Gericht verwarmen

Veel boerderijen zijn voorzien van hoge plafonds en veel trapgaten, waardoor de warmte al snel verloren gaat. Door de verwarming enkel te gebruiken in ruimtes waar het nodig is, kan er behoorlijk veel energie bespaard worden. Daarbij kan een verbetering van de isolatie ook een groot verschil maken. Er gaat immers ook veel warmte verloren via ramen en deuren. Een verbetering van de isolatie kan deze ontsnapping van warme lucht of binnengedrongen koude lucht voorkomen.

Opwekken van eigen energie

Momenteel is het merendeel van de boerderijen in Nederland nog afhankelijk van energie van een energieleverancier. Deze energie wordt echter opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze verbranding is de uitstoot van veel broeikasgassen, wat op termijn leidt tot het broeikaseffect. Door zelf duurzame energie op te wekken, zul jij niet langer deels verantwoordelijk zijn voor het toenemende broeikaseffect. Met de plaatsing van duurzame zonnepanelen wordt het mogelijk om energie op te wekken met zonlicht. De pv-systemen stoten hierbij geen broeikasgassen uit en is verder niet schadelijk voor het milieu.