funderingsherstel

De fundering is een zeer belangrijk onderdeel van de woning. Echter kan een fundering ook slijten en dan is funderingsherstel nodig. Wie een woning, bedrijfspand of ander gebouw in beheer heeft, beheerst echter niet altijd over de juiste kennis om dit herstel uit te voeren. Daarvoor kun je een specialistische aannemer inschakelen.

Soorten funderingen

Er zijn een aantal soorten funderingen die veel voorkomen in ons land:

  • de fundering op staal ofwel de rechtstreekse fundering
  • fundering met palen ofwel paalfundering
  • de zwevende vloerplaat
  • pijlerfundering

Fundering op staal

Er zijn veel verschillende soorten funderingen en vaak heeft het soort fundering direct te maken met het soort ondergrond. Veel woningen en andere panden hebben bijvoorbeeld een fundering op staal. dit noemen we ook wel een rechtstreekse fundering. Deze fundering wordt doorgaans alleen gebouwd op een stevige en draagkrachtige ondergrond.

funderingsherstel

Paalfundering

Bij een fundering op palen wordt het gewicht van je pand en de kracht die daarop is uitgeoefend overgebracht via palen overgebracht naar de ondergrond. Deze soort fundering wordt toegepast wanneer de meest draagkrachtige laag in de ondergrond zich onder de grond bevindt en dus niet de bovenste laag is. De palen hebben dan een lengte waarmee ze die draagkrachtige laag kunnen bereiken en het gewicht leunt op dat punt. Die palen, ook wel heipalen genoemd, zijn in de meeste gevallen van hout of van gewapend beton. Problemen bij deze fundering soort komen vaak voor als er uitvoeringsfouten hebben plaatsgevonden maar ook als er droogstand van de palen aan de orde is of als de palen een te hoge belasting moeten dragen. 

De zwevende vloerplaat

Als je een fundering hebt in de vorm van een zwevende vloerplaat dan wordt de belasting gelijkmatig verdeeld over een heel oppervlak. Dat gebeurt vaak door middel van gewapend beton. Dit beton is dan gestort op een ondergrond die is afgegraven.